Tháng 0916

Flamingo Đại Lải Resort xin gửi tới quý khách hàng hướng dẫn đặt phòng online trên hệ thống website http://resort.flamingodailai.com